AdBlue

Vi leverer AdBlue til landbruket og industri i Østfold og Akershus.

Informasjon om AdBlue

AdBlue omdanner skadelig NOx fra dieseleksosen til harmløst nitrogen og damp og reduserer derfor betraktelig utslippene av nitrogenoksider (NOx), som er en stor kilde til atomosfærisk forurensning og fører til smog i byområder.

Vi leverer AdBlue i:

10-liters kanner med AdBlue
210-liters fat med AdBlue
1000-liters IBC-tanker med AdBlue

Har du spørsmål angående våre produkter, pris eller levering?

Ring oss på telefon +47 91 64 68 00