Litt om Glommen Bunkerservice AS

Glommen Bunkerservice AS i Østfold (Fredrikstad) ble etablert allerede i 1960. Firmaet eies og drives i dag av Ole Petter Jacobsen.

Vi transporterer og selger avgiftsfri diesel, gassolje, vann og smøreoljer i Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg området.

Vi leverer også diesel til båter i nedre del av Oslofjorden via vår bunkerbåt og våre marina.

Kvalitetssikringssystemet

Vi har et kvalitetsstyringssystem som er i overensstemmelse med standarden DS/EN ISO 9001:2008.

Miljøstyringssystem

Vårt miljøstyringssystem er i samsvar med standarden SS-EN ISO 14001: 2004

Grønt Punkt

Vi er medlem av Grønt Punkt. Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp.

Glommen Bunkerservice AS

Etablert i 1960.
Eies og drives i dag av Ole Petter Jacobsen.

Salg avgiftsfri diesel, gassolje, vann og smøreoljer i Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg området.

Leverer diesel til båter i nedre del av Oslofjorden via vår bunkerbåt og våre marina.